Wspólnota Mieszkaniowa "Dzieci Warszawy 15C, 15D, 15E, 17C, 17D" 02-495 Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 17C NIP: 522-304-89-34 biuro@skorosze11.pl

Rejestracja

*

*

*

Vv

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Rozwiń

Oświadczam, że zapoznałem się oraz akceptuję Politykę prywatności. *

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji w celu otrzymywania szeroko pojętej dokumentacji administracyjnej i księgowej, a dotyczącej posiadanego udziału we Wspólnocie Mieszkaniowej (w związku z posiadaniem lokalu lub miejsca postojowego, części przynależnych oraz innych form własności) od dnia podpisania niniejszej zgody do jej cofnięcia, najdalej w terminie do wykonania ostatecznego rozliczenia mediów i wpłaconych zaliczek za rok, w którym nastąpiło zbycie lokalu oraz/lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z posiadaniem prawa własności do lokalu.

* Pola wymagane

© 2016 | Designed by Possible sp. z o.o.